Strona główna » Wydziały » Wydział Historyczny » Informacje dla studiujących
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INFORMACJE DLA STUDIUJĄCYCH

 Organizację roku akademickiego, tok studiów oraz prawa i obowiązki Studenta określają Ustawa, Regulamin studiów oraz zarządzenia Rektora dostępne na stronie internetowej Akademii w zakładce Sprawy studenckie.
O zmianach ww. przepisów powiadamia się Studenta za pomocą strony internetowej.System wsparcia studentów (SWS)

SWS określa formy i zasady wsparcia studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  w zakresie: działalności naukowej, realizacji procesu dydaktycznego, zapewnienia warunków studiowania osobom niepełnosprawnym, korzystania z pomocy materialnej.Terminy konsultacji z wykładowcami
semestr letni r.ak. 2018/2019
Konsultacje