| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA PODYPLOMOWE

KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 semestry)

Wybrane przedmioty:

 Perspektywy zawodowe:

 
 logopedia (4 semestry)

 Wybrane przedmioty:

 Perspektywy zawodowe:

 

metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla absolwentów specjalności edukacja elementarna (3 semestry)

 Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

szkolny doradca zawodowy  (3 semestry)

 Wybrane przedmioty:

 Perspektywy zawodowe

 

przygotowanie pedagogiczne dla obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego (3 semestry)

 Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

terapia pedagogiczna i arteterapia (3 semestry)

 Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

tutoring i coaching w edukacji (2 semestry)

  Wybrane przedmioty:

 Perspektywy zawodowe:

 

wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (3 semestry)

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

DLA KANDYDATÓW BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (2 semestry)

 Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku (2 semestry) 

 Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

organizacja i zarządzanie oświatą (2 semestry)

 Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe: