| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów »
   ▪ Samorząd terytorialny (...) - II konferencja naukowa 7.06.2019 r. »
   ▪ Mazowsza Północnego drogi (...) konferencja 24.10.2018 r. »
 
STUDIA PODYPLOMOWE

DLA KANDYDATÓW Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

>> doradztwo edukacyjno-zawodowe - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

>> logopedia - 4 semestry (dla absolwentów studiów II stopnia kierunku pedagogika, polonistyka, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, z przygotowaniem pedagogicznym)

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

>> terapia pedagogiczna i arteterapia - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

>> wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

 

DLA KANDYDATÓW BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

>> opiekun osoby starszej - 2 semestry

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

>> przygotowanie pedagogiczne - 3 semestry

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe: