| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW


Listy grup seminaryjnych II roku studiów II st. (kierunek politologia)


Każdego studenta uczęszczającego na seminarium dyplomowe obowiązuje napisanie pracy dyplomowej.

Przewodnik pisania pracy dyplomowej w AFiBV >>>

Regulamin procesu dyplomowania >>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU SEMINARIUM DYPLOMOWEGO W R. A. 2019/2020 >>>

Dodatkowa procedura do procesu dyplomowania >>>


 • PROGRAM STUDIÓW
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 1. STUDIA STACJONARNE
 2. STUDIA NIESTACJONARNE

POLITOLOGIA

II stopnia

 1. STUDIA STACJONARNE
 2. STUDIA NIESTACJONARNE

 • KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA I STOPNIA
 2. POLITOLOGIA - STUDIA I STOPNIA
 3. POLITOLOGIA - STUDIA II STOPNIA
 • MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 1. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I PRAWNIE CHRONIONYCH, BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI LOKALNEJ
 2. BEZPIECZEŃSTWO FIRM IINSTYTUCJI, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

dr Bogusław Bębenek

KIERUNEK: POLITOLOGIA

dr Grażyna Gadomska
    

W zakres obowiązków opiekuna wchodzi:

-   przyjmowanie sugestii i uwag studentów,

-   wstępne rozwiązywanie problemów z obszaru pomocy materialnej i indywidualnej organizacji studiów,

- wspomaganie studentów (w szczególności cudzoziemców) w organizacji samodzielnej pracy związanej z tokiem studiówGodziny pracy Archiwum Uczelni >>>ZASADY REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PRAKTYK

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


 

  
do góry