| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
RADIO ATENA

Logo

 
Radio ATENA to radio studentów Akademii. Powstało ono w 2006 roku, z inicjatywy studentów dziennikarstwa Wydziału Nauk Politycznych z silnym wsparciem dziekana tegoż wydziału - prof. Marka Jabłonowskiego. Do celów emisyjnych wykorzystujemy pomieszczenia studia radiowego, mieszczącego się przy Wydziale Nauk Politycznych AH, w Pułtusku przy ul. Spacerowej 7 oraz informaycznej infrastruktury Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Studenci, zwłaszcza specjalności dziennikarskiej mają tu praktyczną możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów. Niektóre audycje powstają na zajęciach warsztatowych (np. reportaże), do powstawania innych warsztaty radiowe przygotowują stopniowo, w miarę realizacji programu nauczania oraz postępów w edukacji studentów. Studenci dziennikarstwa, studiujący w roku akademickim 2006/2007 poświęcili wiele czasu na ukształtowanie ramówki i przygotowaniu różnych form programów. Ułożona wówczas ramówka stanowi do dziasiaj trzon programów emitowanych na antenie

W związku z rotacją wynikającą z cyklu edukacyjnego (każdego roku z redakcji odchodzą absolwenci, natomiast dochodzą nowi redaktorzy, rozpoczynający edukację dziennikarską) ramówka podlega pewnym zmianom dokonywanym po uwzględnieniu nowych pomysłów. Każdy skład redakcyjny pracuje nad tym, aby radio mogło być coraz lepsze i zapewniało coraz więcej elementów w kształceniu dziannikarza radiowego.

Podstawę zespołu redakcyjnego stanowią studenci dziennikarstwa. Dzielą się oni między sobą obowiązkami związanymi z emitowaniem audycji radiowych. Podziały te najczęściej wynikają z różnych zainteresowań i preferencji studentów. Największą popularnością cieszą się audycje muzyczne. Ale są też studenci zainteresowani sportem, motoryzacją, polityką, publicystyką i innymi dziedzinami życia z którymi wiążą przyszłą pracę zawodową dziennikarza. Każdy ze studentów ma możliwość realizowania audycji według swoich zainteresowań i pomysłów.

Oprócz podziałów związanych z tematyką audycji studenci dzielą obowiązki profesjonalnych zespołów redakcyjnych - redaktora naczelnego, muzycznego, reporterów, osób prowadzących magazyny i bloki programowe, realizatorów oraz wydawców. Każdy dzień emisyjny posiada taki zespół dyżurny, wskład którego wchodzą: wydawcy, realizatorzy, prowadzący i reporterzy. Wskutek takich działań praktycznych przyszły radiowiec zapoznaje się z każdą funkcją pełnioną w rozgłośniach radiowych związaną z emsją audycji, co podnosi jakość kształcenia i przygotowuje do podejmowania wielu zadań zawodowych bezpośrednio po ukończeniu Akademii.

Zespół redakcyjny wspierany jest studentami innych specjalności i kierunków studiów, którzy są współpracownikami Radia ATENA. Do grona współpracowników zaliczają się również doktoranci i absolwenci Akademii, którzy wykazują chęć współpracy i tworzenia audycji.

Redakcja zawsze jest otwarta na współpracę. Wszystkie osoby, które chciałyby zaistnieć na naszej internetowej antenie i współtworzyć z nami to radio prosimy o kontakt mailowy.

Autorem logotypu Radia ATENA jest PIOTR WOŹNIAKIEWICZ.

do góry