Strona główna » Księgarnia Internetowa
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KSIĘGARNIA INTERNETOWA

Dział wydawnictw powstał jako jedna z pierwszych jednostek Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (dawniej: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora). Podstawowym zadaniem działu było publikowanie i kolportaż podręczników i innych materiałów służących dydaktyce. W miarę rozwoju uczelni aktywność wydawnicza - odzwierciedlająca dorobek naukowy nauczycieli akademickich i całej Uczelni - rozszerzyła się o monografie i syntezy, tomy źródeł, prace zbiorowe, czasopisma naukowe z zakresu historii, pedagogiki, filologii polskiej, zarządzania, psychologii, nauk politycznych, ochrony środowiska, socjologii. W tym dorobku Wydawnictwa znajdują się publikacje, które powstały w wyniku współpracy naukowej Akademii z innymi środowiskami naukowymi i wydawnictwami w Polsce. Są wśród nich:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Bydgoska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Polska Akademia Nauk
 • Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta
 • Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
 • Muzeum Niepodległości
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Wydawnictwo "Aspra"
 • Wydawnictwo Akademickie "Żak"
 • Wydawnictwo Naukowe "Semper"
 • Wydawnictwo "Śląsk".
Do końca 2010 roku w dorobku Wydawnictwa Akademii, obejmującym publikacje zwarte i wydawnictwa ciągłe, znalazło się ponad 375 tytułów

Działająca przy Wydawnictwie Księgarnia internetowa oferuje obecnie w dysponendzie wydawniczej około 160 tytułów publikacji zwartych oraz 6 – ciągłych.


Publikacje AH niejednokrotnie otrzymywały prestiżowe nagrody i wyróżnienia, np. Tygodnika "Polityka", nagrodę "Edukacja XXI", nagrodę Ministra Edukacji i Sportu, nagrodę na najlepszą książkę edukacyjną podczas Targów Książki Akademickiej "ATENA" 2005, a w 2009 r. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrodę KLIO oraz Nagrodę im. Jerzego Skowronka.  

Aktywnie promując swoje książki Wydawnictwo AH bierze udział w Targach Książki Historycznej, Targach Książki Akademickiej "Atena", Targach Książki "Edukacja XXI", Olsztyńskich Spotkaniach z Książką.

Chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona czytelników Wydawnictwo współpracuje z największymi polskimi księgarniami, wśród nich m.in:

oraz z hurtowniami książek: