| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
O WYDZIALE

  • Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora powstał w 1994 r. i od swojego zarania kształci na poziomie licencjackim i magisterskim. Od 2001 r. posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
  • Wydział Historyczny uzyskał akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA, obecnie: Polskiej Komisji Akredytacyjnej) oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej (UKA) i zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach kierunków humanistycznych.
Karda
  • Dzięki małym grupom zajęciowym jesteśmy w stanie indywidualizować proces dydaktyczny i rozwijać zainteresowana naukowe studentów.

Czytelnia

  • Możemy poszczycić się licznymi osiągnięciami naukowymi naszych studentów (29 stypendiów MNiSW od 2001 r.) oraz absolwentów (kierownicy i dyrektorzy archiwów, muzeów, instytucji kultury, animatorzy regionalnych towarzystw naukowych).
  • Tworzymy atmosferę, w której historia jest naszą wspólną pasją.
Objazd_Warmia