| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
DZIEKANAT

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
  
 Dr Małgorzata Gogolewska - Tośka  

 Dyżur (pokój 106):

 czwartek: 10.00 - 12.00

 sobota: 15.00 - 16.00


Opiekun studentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich:

mgr Dorota ŻEBROWSKA, tel. (23) 692 97 26; d.zebrowska@vistula.edu.pl

Godziny pracy:
wtorek, czwartek, piątek: 8.00-16.00
sobota - niedziela: 8.00 - 14.00  /w terminach zajęć/
 

Opiekun studentów studiów drugiego stopnia

mgr Marzena ŁACH, tel. (23) 692 97 19; m.lach@vistula.edu.pl

Godziny pracy:
wtorek - czwartek: 8.00-16.00
sobota - niedziela: 8.00 - 14.00 /w terminach zajęć/
                                                                                           
 

STUDIA PODYPLOMOWE:


mgr Dorota ŻEBROWSKA,
tel. (23) 692 97 26, d.zebrowska@vistula.edu.pl
Trochę histori....
Wydział Pedagogiczny jest jednym z trzech pierwszych Wydziałów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, które powstały w sierpniu 1994 roku (obok Wydziału Historycznego i Filologii Polskiej). Został zorganizowany przez grupę pedagogów z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, Członków Akademickiego Towarzystwa Naukowego "ATENA".

Wydział Pedagogiczny od początku cieszył się dużą popularnością. Już w pierwszym roku liczył około 1000 studentów. Warunki pracy w roku akademickim 1994/95 były bardzo trudne. Zajęcia odbywały się w pułtuskich szkołach. Siedzibą tymczasową Wydziału (przez 3 miesiące) było Archiwum pułtuskie. W roku 1994 przenieśliśmy się do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych, a dwa lata później do budynku Jednostki Wojskowej. Po sześciu latach zbudowany został nowoczesny, przestronny, wygodny budynek przy ulicy A. Mickiewicza 36B, który od 2000 roku stał się siedzibą Wydziału.

Osoby niepełnosprawne studiujące na Wydziale mają do swojej dyspozycji windę osobową umożliwiającą przemieszczanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. Studentkom - matkom karmiącym umożliwiono korzystanie z odrębnego pomieszczenia socjalnego.

W sąsiedztwie siedziby Wydziału mieści się Dom Studencki i Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego z księgozbiorem liczącym ponad 135 tys. woluminów.


Wydział Pedagogiczny rozpoczynał pracę z uprawnieniami do prowadzenia studiów licencjackich w  zakresie specjalności: edukacja początkowa, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, pedagogika rewalidacyjna, pedagogika społeczno-wychowawcza, edukacja dorosłych. Szybko rosła liczba studentów, przybywało profesorów, otwierane były nowe specjalności.

W 1996 r. Wydział Pedagogiczny - jako pierwszy Wydział Uczelni - uzyskał prawo kształcenia w zakresie studiów magisterskich. Wzrosła w ten sposób bardzo ranga Wydziału, który dziś liczy sobie 3200 studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.