| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WYDARZENIA

KONFERENCJA

W dniu 7 czerwca 2019 roku odbyła się konferencja i szkolenie dla nauczycieli pt. "Zadania i możliwości szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych".


więcej »


KONFERENCJA „OD TEORII DO PRAKTYKI W EDUKACJI”

W dniu 18 maja 2019 r. w Centrum Akademickim nr 3 w Pułtusku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Od Teorii do Praktyki w Edukacji”, której organizatorami byli: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Towarzystwo Naukowe Educare, oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów.


więcej »


Seminarium Naukowego

seminarium naukowe 2 marca 2019 r.


więcej »


Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego

konferencja naukowa 26 listopada 2018 r. 


więcej »


Wokół zdrowia psychicznego - porozmawiajmy o zdrowiu dzieci, młodzieży i dorosłych

konferencja naukowa 19-20 października 2018 r. więcej »


Metody integracyjne w pracy z grupą – szkolenie 20.01.2018 r.

więcej »


Wychowanie dla Pokoju - konteksty, wyzwania i perspektywy doby globalnej

Konferencja naukowa 9-10.10.17 r.


więcej »


EDUKACJA XXI WIEKU - ZAGROŻENIA, PROBLEMY (...) konferencja naukowa 13.05.2017 r.

 


więcej »


DZIEDZICTWO KULTUROWE POLSKI....- seminarium 17.12.2016 r.

więcej »


'RZEPKA' w wykonaniu studentów Wydziału Pedagogicznego 20.11.2016 r.

więcej »


METODA KLANZY W PRACY Z GRUPĄ - szkolenie 05.06.2016 r.

więcej »


WARSZTATY METODYCZNE POŚWIĘCONE NARKOTYKOM I DOPALACZOM - 30.05.2016 r.

więcej »


KOSZULKI DAREM SERCA - wystawa prac studentów 29.05.2016 r.

więcej »


CZŁOWIEK - EDUKACJA - SPOŁECZEŃSTWO - IV seminarium naukowe 28.05.2016 r.

więcej »


WYCHOWAWCZE I KULTUROWE WARTOŚCI SPORTU OLIMPIJSKIEGO - seminarium 14.05.2016 R

więcej »


SPOTKANIE Z PANIĄ MONIKĄ HERBST - 14.05.2016 r.

więcej »


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA (...) konferencja 26.02.2016 r.

więcej »


ODKRYWAMY TALENTY - WYSTAWA PLASTYCZNA

więcej »


CZŁOWIEK-EDUKACJA-SPOŁECZEŃSTWO - seminarium naukowe 17.05.2015 r.

więcej »


TWÓRCZOŚĆ CODZIENNA w teorii i praktyce edukacyjnej

 II międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa 14.05.15 r.


więcej »


RODZINA. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy.

 I międzynarodowa konferencja naukowa 09 - 10.04.2015 r.


więcej »


Kreatywność postrzegania świata przez dziecko - konferencja naukowa 22.02.2015 r.

więcej »


Zajęcia dla dzieci

więcej »


Poezja Juliana Tuwina

więcej »


'Kopciuszek' w wykonaniu studentek Wydziału Pedagogicznego 07.06.2014 r.

więcej »


Współpraca ze środowiskiem lokalnym 04.06.2014 r.

więcej »


Warsztaty metodyczne - 31.05, 15.06.2014 r.

więcej »


Seminarium Naukowe - Wychowawcza rola rodziny. Wybrane zagadnienia - 08.06.2014 r.

więcej »


Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej (...) - konferencja naukowa 15 - 16.05.2014 r.

więcej »


Kulturowe i wychowawcze wartości sportu olimpijskiego - seminarium naukowe 13.03.2014 r.

więcej »


Godność rodziny w dobie współczesnych przemian kulturowo-społecznych - seminarium naukowe 10.03.2014

więcej »


Problematyka małżeństw mieszanych (polsko-niemieckich). Rekonesans badawczy - 15.02.2014 r.

więcej »


Podziękowania za wsparcie akcji Biała Ukraina 2013

więcej »


Jasełka na Wydziale Pedagogicznym

więcej »


Humanistyczny model kształcenia - międzynarodowa konferencja 25 listopada 2013 r.

więcej »


Historyczne i współczesne oblicza wychowania - Ogólnopolska Konferencja Naukowa 24 maja 2013 r.

więcej »


Człowiek - edukacja - społeczeństwo - seminarium naukowe, 8 czerwca 2013 r.

więcej »


Dzień Teatru na Wydziale Pedagogicznym

więcej »


Warsztaty teatralne

więcej »


Projekt w edukacji - konferencja naukowa 11.03.2013 r.

więcej »


Zakończenie studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym

więcej »


Wigilia studencka 2012

więcej »


Konferencja: Międzykulturowa wymiana doświadczeń: Z kulturą w edukacji

więcej »


Konferencja: Rodzina wyzwaniem dla wychowania tu i teraz

więcej »


Seminarium naukowe: Współczesne problemy edukacji szkolnej - 15 maja 2012

więcej »


Warsztaty dla studentów - pedagogika zabawy w pracy z grupą

więcej »


Konferencja: Międzykulturowa wymiana doświadczeń. Wartości we współczesnej edukacji.

więcej »


Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych

W dniu 18 grudnia 2011 r.  odbyło się uroczyste  zakończenie kolejnej edycji studiów podyplomowych „Kuratela sądowa”  oraz I-szej edycji studiów „Edukacja dla bezpieczeństwa” organizowanych przez Wydział Pedagogiczny.


więcej »


Uznanie dla kadry naukowej Wydziału Pedagogicznego w życiu naukowym

więcej »


Konferencja: Międzykulturowa wymiana doświadczeń. Wales - Past into Present

więcej »


Konferencja historyków Polski i Rosji : 17 - 21.10.2011 r.

więcej »


Konferencja popularno-naukowa 'Kulturowe i wychowawcze wartości olimpizmu'

więcej »


Wizyta studentów z Ukrainy

więcej »


Zakończenie studiów podyplomowych w zakresie kurateli sądowej

W dniu 5 marca 2011 r. odbyła się uroczystość zakończenia kolejnej edycji studiów i rozdanie świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kurateli Sądowej  - edycja 2009/2011. Absolwentom świadectwa wręczyła Pani prof. dr hab. Kalina Bartnicka - Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku.


więcej »


Zakończenie studiów podyplomowych

W dniu 26.02.2011 r. na Wydziale Pedagogicznym odbyła się uroczystość wręczenia świadectw absolwentkom kolejnej edycji studiów podyplomowych "Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)  z terapią pedagogiczną".


więcej »


Z radością i dumą informujemy, że doktor Izabella Kucharczyk

- adiunkt  na Wydziale Pedagogicznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora znalazła się w gronie laureatów VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym było zjawisko niepełnosprawności  w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.


więcej »


Konferencja Naukowa: 'Idee romantyzmu, ich trwałość i potencjał edukacyjny'

więcej »


W dniu 13 marca 2010 r.

na Wydziale Pedagogicznym odbyło się uroczyste rozdanie świadectw ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych o specjalności: edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną.


więcej »


W dniu 23 stycznia 2010 r.

na Wydziale Pedagogicznym odbyło się uroczyste rozdanie świadectw ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych o specjalności: kuratela sądowa.


więcej »


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO

 - W ŚWIECIE MOBILNOŚCI I RYZYKA


więcej »


Wyjazd studyjny do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 


więcej »


Kuźnia Kurpiowska
Z inicjatywy Pani dr Małgorzaty Gogolewskiej-Tośki oraz Pani mgr Jolanty Siarkowskiej w dniu 3 listopada 2009 roku odbyła się wycieczka do Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie.

więcej »


Wiglia studencka 2009
W dniu 15 grudnia 2009 roku na Wydziale Pedagogicznym z inicjatywy studentów III roku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne.

więcej »