| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
PRAKTYKI STUDENCKIE

UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA!

 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI WYDAWANE JEST

MIESIĄC PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI

ORAZ PO WSTĘPNYM UZGODNIENIU PLACÓWKI,

W KTÓREJ REALIZOWANE BĘDĄ PRAKTYKI


Szczegółowych informacji dotyczących praktyk udziela Pani Dziekan
dr Małgorzata Gogolewska-Tośka podczas dyżuru
w soboty w godz. 15.00 - 16.00
w pokoju 106 (I pietro).


Studenci II i III roku studiów pierwszego stopnia (specjalności nauczycielskie) realizują praktyki od semestru IV (240 godz: 120 godz. w przedszkolu i 120 godz. w szkole - klasy 1-3). Wpis w VI semestrze.

Studenci specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią realizują 150 godz. praktyki w szkole + 90 godz. praktyki zawodowej.


Studenci I i II roku studiów magisterskich (specjalności nauczycielskie) realizują praktyki w wymiarze 240 godz: 120 godz. w przedszkolu i 120 godz. w szkole - klasy 1-3). Wpis w IV semestrze.

Studenci specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią realizują 150 godz. praktyki w szkole + 90 godz. praktyki zawodowej.