| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
ECTS

ECTS (European Credit Transfer System) jest to zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. Europejski System Transferu Punktów jest z powodzeniem wprowadzany w wielu szkołach wyższych polskich oraz w krajach Europy Zachodniej. Jego zasadniczym celem jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów, dzięki czemu studenci, którzy pragną podjąć lub kontynuować studia na uczelniach zagranicznych będą mogli to czynić. System ECTS ma przynieść efekty nie tylko studentom wyjeżdżającym na uczelnie zagraniczne, ale umożliwia również wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. Dzięki wdrożeniu ECTS możliwe jest podjęcie studiów na polskiej uczelni studentów zagranicznych. Program ECTS, który jest częścią programu Socrates-Erasmus, ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce. Jego przygotowanie i wdrożenie w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora zrealizowano z myślą o usprawnieniu wymiany studentów z Uczelniami zagranicznymi.

Pakiety ECTS dostępne są po zalogowaniu.


ECTS-2007-08  studia stacjonarne pobierz studia niestacjonarne pobierz